14 juni 2018

Retreta in Hondón de las Nieves op 30 juni 2018 om 24 uur.

Volgens de woordenboeken is een retreta een militaire activiteit  maar in Spanje heeft "retreta" nog een andere betekenis. De retreta is een feestelijke, humoristische en verklede optocht die meestal uitgaat in de periode van de jaarlijkse fiesta van het dorp of stad.
De retretas hebben veel weg van de kleine carnavalsoptochten in België en Nederland.   Ook in Spanje steken de deelnemers vaak de draak met het plaatselijk bestuur en leveren kritiek en satire op de lokale samenleving.

Leuk om eens mee te maken.

Hondón de las Nieves op 30 juni 2018 om 24 uur.