17 februari 2018

Medina Azahara in Córdoba

Een paar weken geleden vertelde ik de  legende van de mooie Azahara, de favoriete echtgenote van kalief Abd al-Rahman III die verdrietig was omdat ze de sneeuw van de Sierra Nevada moest missen. (Klik HIER om deze legende te lezen). Meestal zijn legendes fictief en enkel gebaseerd op volksgeloof, maar van deze legende is nog steeds een tastbaar bewijs te vinden in de omgeving van Córdoba.
Recent kwamen we in deze omgeving en zijn op ontdekkingstocht gegaan naar de oorsprong van deze legende.

De man van Azahara was de  emir van Al-Andaluz, nu Andalusië, tussen 912 en 929 en was eveneens de eerste kalief van Córdoba tot zijn overlijden in 961. Hij wilde in de bloeiperiode van het kalifaat een nieuw paleis bouwen in Córdoba voor hem en zijn geliefde vrouw Azahara. Echter in Córdoba was te weinig plaats daarom week hij uit naar een plaats zes kilometers buiten Córdoba in de uitlopers van de Sierra Morena. De Kalief wilde met de bouw van deze stad een onsterfelijke roem vergaren.

Het Medina Azahara, dat rechthoekig van vorm was met een lengte van 1518 meter en breedte van 745 meter, werd gebouwd tegen een berghelling. Het bestond uit drie terrassen met een hoogteverschil van 70 meter, zodat het loopniveau van het bovenste terras gelijk was met de daken van het laagst gelegen terras. Op het hoogst gelegen gedeelte lag het koninklijk paleis van waaruit de kalief het hele complex en het hele hof domineerde. In het midden waren prachtige tuinen aangelegd en bevonden zich de administratieve gebouwen en de woningen van de hogere ambtenaren. Op het laagst gelegen deel bevond zich de moskee en de stad zelf waar het werkvolk en de soldaten leefden.

De oude kronieken melden dat 10.000 werklui, 1500 muilezels en 500 kamelen begonnen met de bouwwerken in het jaar 936. Uit de omgeving van Córdoba, maar ook uit Noord-Afrika, werden 4000 marmeren zuilen aangevoerd. Dagelijks werden 6000 bouwstenen  uitgehakt uit de bergwanden in de omgeving. De verschillende zwembaden en vijvers kregen een marmeren bekleding welke men haalde in Syrië en Byzantium (Istanboel). Met ornamenten uit zilver, goud, ivoor, ebbenhout en glas versierde de vaklui de plafonds en muren wat daardoor een schitterend en oogverblindend mooi resultaat gaf.

Ondergrondse pijpleidingen en bovengrondse aquaducten werden aangelegd om de nodige toevoer van water te kunnen voorzien. Deze leidingen en aquaducten werden ook doorgetrokken naar de stad Córdoba.

De kalief had voor de bouw van dit alles een derde van de begroting van zijn rijk nodig. Elf jaar na aanvang van de bouwwerken, in 947, verhuisde  Abd al-Rahman III met zijn vrouwen en vooral met zijn geliefde Azahara en heel zijn 20.000 man tellende hofhouding naar de paleisstad.

Ondertussen werd er nog 30 jaar doorgebouwd aan de Medina Azahara.

In 1010, toen het kalifaat van Córdoba op zijn retour was belegerden opstandige berbers uit
Noord-Afrika de stad. Na de overgave sloegen ze alles kort en klein, roofde de waardevolle stukken en staken de stad in brand. Toen de Spaanse koningen in 1236 Córdoba heroverden op de moslims, was zelfs de naam van de ooit zo schitterende koninklijke stad vergeten. Eeuwenlang werd alles gesloopt en gebruikt voor allerlei bouwwerken in Córdoba. Vele kerken in Córdoba zijn deels gebouwd met deze gesloopte materialen.

Sinds 1910 worden door archeologen opgravingen gedaan en komt stukje voor stukje deze onbeschrijflijk mooie stad weer tevoorschijn. Er zijn zelfs ontvreemde stukken uit Granada en Sevilla teruggehaald en er worden vandaag nog altijd bouwelementen hersteld.

In een afgesloten gedeelte voor het publiek wordt een stuk van het paleis als een puzzel weer in elkaar gezet.

Bezoekersinfo.

Het bezoekerscentrum heeft een expositieruimte met een aantal van de in de opgraving gevonden voorwerpen. Om een beter idee te krijgen van hoe de stad eruit gezien heeft, kun je in de filmzaal van het centrum een mooie video bekijken die in beeld brengt hoe de stad er in zijn volle glorie uit zag.

De toegang voor zowel het bezoekerscentrum als de opgraving is gratis. De parkeerplaats bij het bezoekerscentrum ligt op twee kilometer afstand van de opgraving verwijderd. Vanaf hier vertrekt er elke 15 minuten een shuttle bus naar de ruïnes. De benodigde tickets voor deze rit kun je bij het bezoekerscentrum of op de bus kopen voor 2,50 euro per persoon. Bij de opgraving zelf, kan en mag je niet parkeren.

Medina Azahara 
Carretera de Palma del Río, km. 5,5
14071 Cordoba

(artikel geschreven voor De Costakrant editie 90)

 

15 februari 2018

Mededeling van het Plataforma PVHA betreffende de asfaltfabriek in Hondon de las Nieves

Castellano:
INFORMACION de hoy: El Ayuntamiento de Hondón de las Nieves ha precintado la planta asfáltica próxima al casco urbano con cuya empresa mantiene un litigio desde el año pasado. El cierre lo ha efectuado la Policía Local a instancias del equipo de gobierno de PSOE-Ciudadanos en cumplimiento del acuerdo unánime adoptado en el último pleno.
Seguimos en alerta hasta el momento que la planta se desmantela. Pero gracias a la Plataforma y nuestra abogada, hemos luchando para nuestro pueblo, nuestra población, la salud, el ambiente y la agricultura. Gracias a todos para su soporte!
Coordinador de Plataforma PVHA
==============================
  English
Today, the newspaper Información posted an article which basically says:
The Local Police has sealed the Asphalt/Tarmac factory upon request of the Town Hall after unanimous consent of all parties.  You can read the Spanish text in the link below.
The measurement has been issued after the so called ‘’revisión de oficio’’ which has reversed the initial (and wrong) certificate of compliance with Urbanism. Also Town Hall has corrected errors made in the technical interpretation of the existent regulations. The company has issued installations and started to produce without obligatory licenses; which has led to sanctions to re-install the legalization, including fines for illegal operations and order to dismantle the plant.
The Mayor mentions, that the company had started activities for months without the necessary licenses, motivating it by ‘’doing trials’’. And it issued start-up of electricity, which was eventually blocked by Town Hall, on the base of missing a License of environment. Also, the company issued an administrative complaint and claimed millions of losses. But within weeks, it has withdrawn both the juridical and administrational process.
The Mayor mentions that the company has given the impression of ‘’playing’’ (and abuse) with/of a small Town/Town Hall. However, the Town Hall has listened to the public and has looked for their approval. The main issue seemed to be a misinterpretation of the technical staff, which has put everybody into confusion. And…it seems, that the company had not expected the firm position of the actual government, and the Town Hall has finally backed up and supported the view of the majority of the people.
So far the article. It seems unlikely that the company will be able to re-start again. So have we won finally? Until the factory is dismantled and removed, we will continue to be alert, together with our lawyer. Thanks to the tremendous work of her and the Platform, we have achieved a major task in protecting our town, our people, our health, environment, nature and agriculture.  Thanks to all, that have supported and/or have being active in this fight!
Coordinator Platform PVHA
=============================================== 
Dutch
Vandaag werd een artikel in de krant Información geplaatst met als essentie: de  lokale Politie heeft op last v/d gemeente de Asfaltfabriek verzegeld na unaniem akkoord door alle partijen. De Spaanse tekst is via de link te lezen.
De maatregel werd genomen nadat de zogenaamde ‘’revisión de oficio’’ de oorspronkelijke (onjuiste) goedkeuring van de fabriek binnen het bestemmingsplan v/d gemeente heeft herzien. Ook heeft de gemeente eerder gemaakte fouten hersteld en werd vooral de technische goedkeuring als oorzaak voor verwarring (en foute besluiten) aangehaald. Het bedrijf heeft ten onrechte installaties opgezet en proeven gedaan, terwijl wettelijke certificaten ontbraken. Dit heeft geleid tot sancties en het indienen van een boete door de gemeente en het bevel, om de fabriek af te breken.
De Burgemeester heeft aangegeven, dat het bedrijf willens en wetens maandenlang illegaal activiteiten heeft uitgevoerd. Ook de plaatsing van een elektriciteitspaal was zonder vergunning v/d gemeente aangevraagd, maar gestopt door de gemeente als gevolg van missen van de noodzakelijke milieuvergunning. Het bedrijf had een formele klacht tegen de gemeente ingediend en een schadeclaim van miljoenen. De juridische procedure alsmede de klacht zijn inmiddels door hen ingetrokken.
De Burgemeester stelt vast, dat het bedrijf kennelijk de gok nam om te ‘’spelen’’ (en misbruiken) van/met een kleine gemeente/dorp. Maar...de gemeente heeft geluisterd naar de burgers. Kennelijk bleek een misinterpretatie van de technische staf de reden voor verwarring. En..het lijkt erop dat het bedrijf niet had gerekend op een stevige positie van de gemeente, die uiteindelijk de visie van de meerderheid v/h dorp erkende en steunde.
Tot zover het artikel. Het lijkt thans onwaarschijnlijk, dat de fabriek ooit nog opstart hier. Dus hebben we echt gewonnen? Totdat de fabriek is afgebroken en vertrokken blijven wij alert, samen met onze advocate. Met dank aan de enorme inspanning van haar en het Platvorm, hebben we een grote overwinning weten te behalen in de bescherming van het dorp, de mensen, de natuur, het milieu, onze gezondheid en de landbouw. Dank aan allen, die ons hebben gesteund en/of actief waren in onze strijd!
Coördinator Platform PVHA

14 februari 2018

Feliuz Dia de San Valentin


Miércoles de ceniza, aswoensdag, op 14 februari 2018, een katholieke traditie...


Aswoensdag is in de katholieke kerk het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Paaszaterdag. Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend.

Op Aswoensdag laten katholieken in de kerk een kruisje van as, (verbrande palmtakjes) op hun voorhoofd tekenen. Terwijl de priester het askruisje tekent, zegt hij: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren"  of in het Spaans "Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás"

In de vroege middeleeuwen werd het opleggen van as bij de mannen over het gehele hoofd en bij de vrouwen het voorhoofd gestrooid als start van de boetetijd. Dit ritueel was enkel bestemd voor zondaars die tot boete werden veroordeeld. Later werd dit een algemeen gebruik omdat men ervan uitging dat iedereen tegen God of zijn medemensen gezondigd had.

In veel steden in Spanje zal op Aswoensdag, ook wel het einde van het carnaval, de Sardine begraven worden. De ontberingen van het vasten worden in Spanje al eeuwenlang gesymboliseerd door de Sardine. En deze wordt, in een kistje, jaarlijks ten grave gedragen, wat Entierro de la Sardina wordt genoemd.


Weerspreuken
"Schijnt op Aswoensdag de zon, dan wordt het een goed appeljaar."

"Het weer van Aswoensdag, houdt men de gehele vasten."

"De vastentijd zonder regen, verkondigt een jaar met veel zegen."

“Lichtmis donker, asdag klaar, geeft een vruchtbaar jaar.”

12 februari 2018

dinsdag de 13e in Spanje, een ongeluksdag zoals onze vrijdag de 13e.

Dinsdag 13 februari 2018 is voor de Spanjaarden een ongeluksdag net zoals wanneer bij ons de 13e op een vrijdag valt...
Volgens een gezegde is dinsdag de 13e “En 13 y martes, ni te cases ni te embarques” oftewel op dinsdag de 13e moet je niet gaan huwen en ga je niet op reis. Er zijn nu ook nog veel Spanjaarden die in het bijgeloof geloven en het huis niet uit komen. Waar dit bijgeloof vandaan komt is niet helemaal duidelijk maar de oorsprong zou liggen in het feit dat  dinsdag in Spanje "martes" heet. Martes is afgeleid van de naam Mars, de God van oorlog en daarnaast de rode planeet Mars die dezelfde naam draagt; er zijn periodes in de geschiedenis geweest waar men deze planeet "het kleine kwaad" noemde. Vandaar dat de dinsdag een ongeluksdag is voor Spanjaarden. Als je dat dan ook nog eens combineert met de 13e wordt het allemaal wel heel erg. Het getal 13 is een slecht getal omdat er 13 mensen waren bij het Laatste Avondmaal.
Er zijn mensen die echter het tegenovergestelde menen en dat dinsdag de 13e hen geluk brengt.
Vandaag de dag kun je de afkeer voor het getal 13 overal terugzien. In Amerika hebben bijvoorbeeld veel gebouwen geen dertiende verdieping, in vliegtuigen is er vaak geen dertiende rij en in ziekenhuizen geen operatiekamer nr. 13. 

10 februari 2018

Bericht van Jan Van Droffelaar over Hondon TV

Ik heb een nieuwe site gebouwd, www.hondontv.es een uitzending gemist platform, die eindelijk klaar is. Alle filmpjes die in de loop der tijd door mij gemaakt zijn, kun u hier bekijken. Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren aan hetgeen bij ons in de Vallei gebeurd. en ik neem dat u, net als ik, geniet van de prachtige natuur en bijzondere evenementen die steeds plaatsvinden in de valley en ook daarbuiten. Als u op de hoogte wil wil blijven van nieuwe filmpjes kunt u zich aanmelden als 'member'op de site...veel kijkplezier...en graag liken en delen a.u.b. 
vr,gr Jan van Droffelaar

Dear FB friends. I have build a new website, a video on demand platform hondontv.es which is finally finished. All the movies that have been made by me, can be viewed here. I hope this will be of any help to you and that you can experience, just like me, how beautiful our valley is with it's nature and amazing events. If you want to stay informed on new movies you can sign up as ' member' on my site ... have fun watching ...and please like and share.
Best regards, Jan van Droffelaar


www.hondontv.es

Legende 14 februari Sint Valentijn

In het jaar 496 riep paus Gelasius 14 februari uit tot de dag van de Heilige Valentijn. Wie die heilige Valentijn echter is, is onzeker. Er gaan namelijk verschillende verhalen de ronde over martelaren die min of meer gestorven zijn voor de liefde.
Volgens de legende kwam een jong paar bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een Christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen probeerde hij die te bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet Valentijn martelen en onthoofden. Dat gebeurde op 14 februari, maar het jaar is onduidelijk. Voor het vonnis werd uitgevoerd, zag hij nog kans het dochtertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen. Van je Valentijn, stond erop.
Volgens een ander verhaal kwam een cipier (of de stadhouder van Rome) bij de toen al in de gevangenis zittende Valentijn met het verzoek zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor een geneesmiddel, maar dat werkte niet. Op de dag van zijn onthoofding probeerde de vader van het meisje nog wanhopig het vonnis tegen te gaan, maar tevergeefs. Na Valentijns terechtstelling ontving het meisje een klein briefje van Valentijn, waaruit een gele bloem viel (als mensen hem om raad vroegen gaf hij hen een bloem, vandaar de bloemengroet op Valentijnsdag). Op het briefje stond 'Van Valentinus' en direct kon ze weer zien. Volgens de legende werd de vader daarna bekeerd tot het christendom.
Bron wikipedia

Spreuken
Op Valentijnsdag horen enkele spreuken die volgens het volksgeloof het weer voorspellen.
Dooi op Sint-Valentijn doet veel water in de wijn.
Zonneschijn op Sint-Valentijn, geeft goede wijn.
Is de aarde met Sint-Valentijn in het wit gehuld, dan zijn de weiden en akkers met vreugde vervuld.


Bijgeloof.
Volgens bepaalde verhalen kan men de toekomstige man voorspellen naar gelang welke vogel men die dag het eerst ziet.
Een zwaluw betekent een arme man.
Een Uil is dan weer teken dat men ongehuwd zal blijven.
Een merel zou wijzen naar een godsdienstige man of zelfs een priester.
Een kruisbek zou betekenen dat de toekomstige partner twistziek is.
Een lijster: een lieve vrolijke man.
Wanneer je een appel eet op Valentijnsdag bepalen het aantal pitten het aantal kinderen, dat je zult krijgen.
Wanneer je een goudvis ziet zal je een rijke man trouwen.
Wanneer je echter een eekhoorn ziet zal je geliefde de gierigheid zelf zijn.

9 februari 2018

Legende: Sneeuw in Benidorm

Mubarak was een wijze en verstandige Moorse heerser over het gebied van Benidorm en leefde in vrede en harmonie met Moren en christenen. Mubarak had geen zonen, maar troostte zich met de kwaliteiten die de natuur en een uitstekende opvoeding had gegeven aan zijn enige dochter Zobeida.
Zobeida werd echter verliefd op een knappe christelijke man, Diego, maar ondanks de harmonie, waarin, zoals ik al zei, de twee gemeenschappen woonden, was het voor Mubarak onmogelijk dat een Moslima met een christen zou huwen en zeker zijn dochter niet. De twee geliefde waren ontroostbaar en namen het besluit om samen te vluchten naar een streek waar haar vader geen zeggenschap had. Op een nacht vluchten de twee geliefden zoals gepland door zich via een
 touw van de klif naar het strand te laten glijden.
 Als snel echter werd  hun vluchtpoging ontdekt en Mubarak stuurde zijn soldaten op pad om het jonge stel op te sporen. Onder arrest werden de geliefde terug naar het paleis gebracht. De Moorse heerser zette boos zijn dochter achter slot en grendel en sloot  Diego op in een van zijn diepste kerkers. Maar bewogen door genade, besloten om het leven van de christelijke jongen te sparen voor een leven in een sombere kerker van het kasteel, zei hij "Je zult vrij komen wanneer de velden rond Benidorm zijn bedekt met witte sneeuw". Een onzinnige genaderegel daar het in Benidorm nooit sneeuwt...
Maanden gingen voorbij, tot op een ochtend in januari de amandelbomen in de vlakte rond Benidorm in volle bloei kwamen. Het landschap werd bedekt met witte bloemen. Vanuit het kasteel leek het of de streek herschapen was in een sneeuwlandschap. Diego herinnerde Mubarak aan zijn belofte en Mubarak was zo in bewondering voor het prachtige landschap dat hij Diego zijn vrijheid verleende  en toestemming gaf in het huwelijk van zijn dochter Zobeida. In de loop der jaren, kwamen er vele muslmán kleinkinderen bij en Diego was een trouwe vazal die zijn schoonvader hielp in alles wat niet tegen zijn religie was.
Overname van dit artikel is toegestaan mits bronvermelding

8 februari 2018

Feesten en optochten Carnaval 2018

Guardamar del Segura
Traditionele carnavalsparade op zaterdag 10 februari 2018. De parade begint om 19:30 uur vanaf Calle Mayor en eindigt op de Placa Jaume II.


Alicante

Donderdag 8 februari
21:30 Correfoc (lopen met vuur) van Plaza del 25 de Mayo naar Plaza del Carmen.
Zaterdag 10 februari
19:00 Kinder Carnival Parade van Avendia Alcoy naar de Plaza del Carmen
17:00 en 20:00 Show met Magic op de Rambla Mendea Nunez
21:00 Volwassen carnavalsfeest op de Rambla Mendea Nunez
Dinsdag 13 februari
21:30 Voorstelling van 'Jui d'en Carnestoltes' op de Plaza del Carmenl, gevolgd door de processie del Pelele van de Plaza del San Cristrobel naar de Plaza de Santa Faz en vervolgens naar de Plaza del Carmen, gevolgd door de verbranding van de sadine.
Woensdag 14 februari
21.00 uur Begrafenis Parade van de Sardine vanaf de Plaza Espana tot de Plaza del Carmen
23:00 uur Verbranding van de sardine op de Plaza del Carmen.

 

Torrevieja
Zaterdag 10 februari
2030 Chirigotas Competitie in het Auditorio Municipal, tickets 6 €
Zondag 11 februari
16.00 uur Carnaval Parade vanaf Plaza María Asunción, langs de Calle Ramón Gallud naar Calle Patricio Pérez.
Zaterdag 17 februari
21.00 uur Carnaval Parade vanaf Plaza María Asunción, langs de Calle Ramón Gallud naar Calle Patricio Pérez.

 

Rojales
Zaterdag 10 februari 0m 17.00 uur in Malecón del Soto. Met gratis warme chocolademelk voor iedereen die gekostumeerd is en geschenken voor de mooist gekostumeerde.

 

Pinoso  
Zaterdag 10 februari Carnavalstoet om 17.00 uur, vertrek en aankomst aan het gemeentelijke park. Er zijn prijzen voor de mooist gekostumeerde.
 

Elche 
Zaterdag 10 februari
17:00 Kinderfeest met springkussens, ambachtelijke workshop door C.E.I Mis Pasitos, en workshop met de verschillende circuskunsten door het theatergezelschap. Inschrijving op de Plaça de Baix vanaf 17.00 uur.
18.00 uur "El Patio de mi Casa", een show met kinderliedjes en dansen.
19:00 uur Verkiezing mooiste kinderkostuum. Na de catwalk verloting van geschenken voor kinderen die zich hebben ingeschreven voor het carnaval. 20:00 uur Parade met batucada-animatie, route: Plaza Baix, Corredora, Bisbe Tormo, Plaza. S. Isabel, Uberna, Merced Square, Pere Ibarra, Empedrat, Hospital, Troneta, Mare de Déu dels Desamparats, Plaça Baix.
21:00 uur Verkiezing voor volwassenen en groepen. Vervolgens loterij met geschenken voor deelnemers die zich hebben ingeschreven bij het carnaval.

Nadien dj. Jesús Rodríguez tot 01:00 uur.Crevillent

zaterdag 10 februari 19.00 uur
Carnavalsoptocht met animatie bestaande uit gigantische poppen die dinosaurussen voorstellen, livemuziek van de Musical Association van Crevillent
Start: Plaza de la Constitución.
Route: Blasco Ibáñez, San Sebastián, Santísima Trinidad, Avenida de Madrid en eindig op de Plaza de la Comunidad Valenciana.