Laatste Nieuws

4 september 2018 vanaf 14.00 uur

GROTE BARBECUE TEN VOORDELE VAN MILAN’S RESUE.

Meer info klik HIER

More info click HERE

11 januari 2017

Officiële indiening bezwaarschrift asfaltplant, allegation asphalt (tarmac) plant, alegación planta asfalto

What is an allegation? Click (Wat is een bezwaarschrift?)

Escrito de presentación de alegaciones, enero 2017. Haga clic/ Click
(Tekst met bezwaren tegen de bouw van de asfaltplant. Indienen van een schriftelijk bezwaarschrift)
PDF versie. Haga clic/Click

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con referencia a la planta asfalto aglomerado en Hondón de las Nieves, Ud. puede iniciar alegaciones al Ayuntamiento. En Castellano o en Valenciano. Haga su alegación (solo escribir ‘’estoy en contra’’ no tiene validez; tiene que motivarlo). Por favor, el ultimo día para hacer alegaciones es el 20 de enero 2017. Por eso, la sugerencia es – para que sea dentro el tiempo de limite y por eso valido
El enero, el 19 (jueves) de 2017 o lo antes posible 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat betreft het asfalt fabriek in Hondón de las Nieves, kunt u nu uw bezwaren indienen. Dit kan alleen in het Spaans (of het Valenciano) gebeuren. Vermeld uw bezwaar (alleen het schrijven van '' Ik wil dit fabriek hier niet hebben'' is niet geldig, je moet je bezwaar motiveren). Gelieve er rekening mee te houden dat de uiterste datum voor het indienen van een bezwaarschrift 20 januari 2017 is. Om ervoor te zorgen dat uw bezwaar zal worden aanvaard als '' tijdig gepresenteerd '' en dus geldig is, raden we als laatste dag: Januari (donderdag) 19, 2017 of bij voorkeur eerder.
De eenvoudigste manier om je bezwaar in te dienen is om vanaf vrijdag 13-1-2017 een collectief bezwaarschrift te tekenen. In alle bars, restaurants, winkels etc. wordt een lijst neergelegd - tenzij men daar bezwaar tegen heeft. Deze bezwaarschriften worden verzameld en voorgelegd aan het gemeentebestuur op 19 januari.
Maak een wandeling door het dorp en teken overal. Je kan tekenen zoveel je wil, dus 4 winkels en 10 restaurants zijn al 10 handtekeningen... AUB TEKEN
Als u zich aanmeldt als een individu breng dan uw bezwaarschrift in het gemeentehuis binnen in 2-voud  een voor het stadhuis en één voor u: u zult een stempel en een register-nr te krijgen. VÓÓR 19 januari 2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
With reference to the issue of the Asphalt (tarmac) plant in Hondón de las Nieves, you can state your allegations at the Town Hall. This is only accepted in Spanish (or here also Valenciano). State your allegation (just writing ‘’I do not want the plant here’’ is not valid, you need to motivate it). Please bear in mind, that the utmost date for making your statement, is 20-1-2017. In order to make sure, that your allegation will be accepted as ‘’in time presented’’ and thus valid, we suggest as latest day:

January (Thursday) 19th, 2017 or preferably earlier.

You find a document ‘’how to make allegations’’ which speaks for itself. You can do it individually by

* Obtaining the form at the Town Hall ‘’Solicitud’’ (= or on the website of the Ayto under the Spanish version) and just add ‘’alegación contra la planta asfalto aglomerado de Levantina de Mezclas Bituminosas S.L. en Hondón de las Nieves, your allegation(s) – in Spanish or Valenciano – incl. your motives, name, location, town, DNI/NIE

* Or use a blank/your paper (if more than one, number them); you can do it even by hand as long as you state all your dates & allegations & sign it

* You can use as many other allegations you like

* By Friday 13-1-2017 a collective form with 16 allegations is present hopefully everywhere; fill in and sign, all the work has been done for you already. It will be collected and presented to the Town Hall on January 19th.

TAKE A STROLL TO SIGN EVERYWHERE: you can sign as many times as you like; so your personal dates & signature counts (f.e. 6 bars/restaurants, 4 shops will make already 10 votes!). it is for your/our future, health, environment, town, well-being, (organic) agriculture and economy/tourism.

To all the associations we send out 1 set; it can be signed by the representative (please state the amount of persons, for which will be signed collectively by the representative).

If you apply as an individual, present your allegation at the Town Hall in 2 fold – one for the Town Hall and one for you: you will get a stamp and a register-nr. BEFORE 19th of January 2017.

PLEASE SIGN

1 opmerking:

  1. zaterdag in de winkel van Avolón zal ook een bezwaarschrift ter ondertekening liggen

    BeantwoordenVerwijderen