Laatste Nieuws

4 september 2018 vanaf 14.00 uur

GROTE BARBECUE TEN VOORDELE VAN MILAN’S RESUE.

Meer info klik HIER

More info click HERE

25 december 2016

28 december, “Día de los Santos Inocentes” of dag van de Onnozele Kinderen
Ben je niet christelijk opgevoed of ben je je gewijde geschiedenis vergeten dan is het moeilijk te geloven dat er een feestdag is voor onnozele kinderen. Bij het woord “onnozel” denken we meestal aan een simpel of sullig iemand. Maar dat is niet de juiste interpretatie van deze gebeurtenis. ‘Onnozel’ komt van onnosel, de nederlandse vertaling van het Latijnse woord  innocens waarvan ook het Spaanse “Inocentes” is afgeleid en dat ‘onschuldig’ en ‘onschadelijk’ betekent. Hoe komen de christenen nu aan deze feestdag? Dat komt door koning Herodes. Toen Jezus geboren was in een stal in Bethlehem kwamen eerst de herders op bezoek en later de drie koningen uit het Oosten, Melchior, de koning van Arabië, Caspar, de koning van Tarsis, en Balthasar, de koning van Ethiopië. Zij hadden gehoord dat er in Bethlehem een nieuwe Joodse koning was geboren maar voor ze op zoek gingen naar de nieuwe koning gingen ze eerst nog op staatsbezoek bij koning Herodes en ze vertelde hem dat ze onderweg waren naar de nieuwe koning van de joden. Herodes vreesde voor zijn troon (hij had zelf al een aantal familieleden een kopje kleiner gemaakt die op zijn troon aasde)  en vroeg de koningen om bij hun terugweg hem te vertellen waar de nieuwe koning woonde. Toen de Wijzen in een droom zagen dat Herodes kwaadaardige bedoelingen had en het kerstkindje Jezus wilde doden besloten ze om niet langs Herodes terug te keren. Herodes werd woedend en gaf zijn soldaten de opdracht om alle jongetjes onder de twee jaar in Bethlehem en omgeving te vermoorden zodat hij er zeker van was dat ook de nieuw geboren koning er bij zou zijn. Maar Jozef had in een droom opdracht gekregen van een engel om met Maria en Jezus te vluchten naar Egypte.  
Sinds de 5e eeuw hebben de christenen de vermoorde “onschuldige” jongetjes van Bethlehem als de eerste martelaren beschouwd; volgens de Griekse traditie waren het er wel veertienduizend, volgens de Syrische vierenzestigduizend. Middeleeuwse bronnen spreken van honderdvierenveertigduizend kinderen.

Uit een heidens feest is nadien het feest van de onschuldige kinderen gegroeid met het uithalen van   "onschuldige grapjes".
In het verleden gingen de kinderen op het feest van onnozele kinderen verkleed als volwassenen de straat op om te bedelen om snoep of geld. Begin 1900 kende men ook het kinderbisschop spel. Onder de scholieren werd een kinderbisschop gekozen. Deze jongen trad dan enkele dagen als bisschop op. Met een groep kinderen ging hij bij kerkelijke en gemeentelijke hoogwaardigheidsbekleders eten en kreeg daar ook kleine geschenken. Ook verkleedpartijen hoorden bij het feest. In veel gezinnen mocht het jongste kind op deze dag kiezen wat er die dag gegeten wordt.
 Tot de jaren ’50 van vorige eeuw trokken in Brabant kinderen op 28 december verkleed langs de deuren om snoep en geld te vragen.
Maar in Spanje is deze feestdag ‘Santos inocentes’ nog niet verdwenen. Het is meer en meer de Spaanse variant geworden van onze 1 april. Veel kinderen, maar ook kranten en andere media zoals Facebook zien hun kans om anderen eens ongestraft voor de gek te houden. Populaire grappen zijn het verzetten van de klok, het losdraaien van lampen of het opplakken op de rug van het slachtoffer van een papieren poppetje met daarop geschreven ‘¡inocente!’. De kranten en de Spaanse televisie vermelden verzonnen nieuwsfeiten welke dikwijls zo geloofwaardig worden gebracht dat je ze wel moet geloven.
Oppassen dus in Spanje op 28 december…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten