20 maart 2017

Asfaltfabriek in Hondón. Participant, meld je aan op het platform!

NL Meld u aan op ons Platvorm = tegen de asfaltfabriek krijgen we zo meer gewicht. En, als ‘’participant’’ hoeft u verder niets te doen! U mag natuurlijk uw advies, uw kennis/vaardigheden aan ons ter beschikking stellen. Maar een Platform is niet zoals een vereniging; geen gedoe met statuten, noch met jaarvergaderingen of verplichte bijeenkomsten. Welnee. Participant = deelnemer van een platform zijn, betekent, dat u zich herkent in de doelstelling, en dat u daar uw steun aangeeft door zich aan te melden. U ontvangt informatie over de stand van zaken. Alles via email en/of website. In het Engels en Spaans. En als we u nodig hebben, zullen we dat melden. Dus a.u.b. meld u aan; elke stem telt! Stuur een email aan: plformahondon@gmail.com met uw naam/voornaam, uw NIE nr. en email, dat is alles!

ENG:Please sign in for being a participant = against the asphalt/tarmac factory. And…as a participant, you don’t need to do much more! Of course, if you have knowledge, experience you could help us. But a Platform is not similar to an association; no legal stuff like formal regulations, nor obligatory meetings etc. Not at all. To be a participant is simply meaning, that you agree on the objectives, and your support is given via your name! You will receive information/update on the issue. Via email and/or website. In both English/Spanish. And should we need your help, we get in touch. So please, sign in, every vote counts!  Just send an email to: plformahondon@gmail.com  with your name/surname/DNI/NIE and email. And that’s all!

Esp.: Por favor, haga la esfuerza de ser participante de Plataforma contra la planta asfalto aglomerado. Ser participante no se obliga a tomar actividad! Por supuesto, si Ud. tiene experiencia, sabiduría o conocimiento y si quieres compartir; por favor, hagalo! Una plataforma no es como una acociación; sin estatutas, sin reuniones publica. Ser participante quiere decir, que está de acuerdo con los objetivos, y que lo soporte con su voz. Recibe información sobre el procedimiento. Vía email or pag. Web. En Español (y Inglés). Y cuando sea necesario, de preguntar para su ayuda/asistencia, nos ponemos en contacto con Ud. Como así, por favor; haga el esfuerzo de ser participante. Manda un email a: plformahondon@gmail.com con su nombre/apellido, DNI y email y hasta! Gracias!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten