1 maart 2017

Miércoles de ceniza, aswoensdag, op 1 maart 2017, een katholieke traditie...


Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Paaszaterdag. Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend.
Op Aswoensdag laten katholieken en sommige protestantse gelovigen in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren"  of in het Spaaans "Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás"
In de vroege middeleeuwen werd het opleggen van as bij de mannen over het gehele hoofd en bij de vrouwen het voorhoofd gestrooid als start van de boetetijd. Dit ritueel was enkel bestemd voor zondaars die tot boete werden veroordeeld. Later werd dit een algemeen gebruik omdat men ervan uitging dat iedereen tegen God of zijn medemensen gezondigd had.
Als teken van berouw en vasten komt het gebruik van as in de Bijbel veelvuldig voor. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking "in zak en as zitten".
Bron wikipedia


Begraven van de Sardine op Aswoensdag
In veel steden in Spanje zal op Aswoensdag, ook wel het einde van het carnaval, de Sardine begraven worden. De ontberingen van het vasten worden in Spanje al eeuwenlang gesymboliseerd door de Sardine. En deze wordt, in een kistje, jaarlijks ten grave gedragen, wat Entierro de la Sardina wordt genoemd.