10 oktober 2015

Belangrijke wijziging in de verkeerswetgeving goedgekeurd in Spanje per 1 juli 2015

Onlangs is er een belangrijke wijziging in de verkeerswetgeving goedgekeurd in Spanje. Deze is per 1 juli 2015 van kracht en kan vergaande consecuenties hebben voor u als verkeersdeelnemer. De bedoeling hiervan is de rechtbanken te ontlasten van de lichte verkeersdelicten en zich meer te richten op de zwaardere zaken.

Verkeersovertredingen waar (lichte) gewonden of zelfs doden bij ontstaan door onzorgvuldig handelen worden via de civiele procedures afgehandeld en hierdoor is ook de bewijslast anders geregeld. Afhankelijk van de mate van onzorgvuldig handelen waardoor het ongeval is ontstaan, kan men bovendien persoonlijk vervolgd worden voor een licht of zwaar misdrijf (afhankelijk van de mate van de verwondingen).

Voorheen beoordeelde de rechtbank de zaak waarbij de administratie van de rechtbank zorg droeg voor de keuring van de schade, het opvragen van bewijsstukken inzake het veroorzaakte letsel, afspraken maken voor zittingen en bewijsvoering bij de rechtsbank.  Nu dient, bij de meeste zaken van licht letsel, de verzekerde de bewijslast op zich te nemen c.q. voor te schieten.

Dit laatste wordt dan meestal niet meer gedekt door de standaard autoverzekering en het is dan ook meer dan ooit aan te raden om een aanvullende rechtsbijstandverzekering af te sluiten bij Das of Arag (25,-- euro per jaar) zodat u verzekerd bent van juridische hulp indien u betrokken bent bij een verkeersongeval.

Neem contact op met je verzekeringsadviseur... 

Bron: Annemieke Rood


Geen opmerkingen:

Een reactie posten