20 januari 2019

Een oude film, overstroming in Orihuela in 1946.

Er zijn vele natuurlijke en klimatologische rampen geweest in de geschiedenis van Orihuela, droogtes en overstromingen, stormen en aardbevingen, plagen, hongersnoden, epidemieën en slechte oogsten...

Een van de grote overstromingen van de Rio Segura gebeurde op 21, 22, 23 en 24 april 1946 waardoor Orihuela door overvloedige regenval volledig onder water kwam staan.
Bij deze overstroming verdwenen gewassen volledig en het water overstroomde 14.817 hectare land. Het water bedekte volledig Orihuela, Almoradí, Rojales, Benejúzar en Guardamar.
Volgens getuigen zou de rivier de Segura in Orihuela een snelheid van 800 kubieke meter per seconde bereikt hebben.
De inwoners werden ontzet rijdende op paarden, in wagens, vrachtwagens, op de schouders of in boten. Velen van hen werden tijdelijk gehuisvest in het Teatro Circo.

Deze overstroming was zo belangrijk dat het staatshoofd Franco naar de getroffen gebieden reisde om zelf de schade aan het veld en tekorten van de getroffenen te overzien. 

Op internet vond ik onderstaand verslag van deze ramp in 1946.