3 mei 2017

Culturele kalender mei en juni Hondón de las Nieves 2017,Zondag 7 mei.
18.00 uur "Trovada Folklorica" ​ Regionale Dansen. Gastgroep: Grup de Dances de Aires de Mariola (Banyeres). Dorpsplein

Maandag 8 mei
17.00u Tentoonstelling: PREHISTORY- Een didactische tentoonstelling.
IBERISCHE / VOORROMEINSE CULTUREN- Replica's van archeologische stukken in brons, ijzer, keramiek, been....
TOPOGRAFIE EN ROMEINSE BOUW - Precisie instrumenten die door de Romeinen werden gebruikt voor de bouw van constructies. Modellen van hijskranen voor grote stenen blokken.
MILLEN EN HYDRAULISCHE MACHINES - Zes modellen van houten machines met bewegingsmogelijkheden: papiermolen, ijzerfabriek, molen en een molen om kruit te produceren .....

Vrijdag 12 mei
9.30 uur Toeristische Route naar het Monovar Museum Huis ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Azorín, Casino en Municipal Theater. Een bezoek aan het heiligdom van Sta. Maria Magdalena en het La Mola Kasteel van Novelda. Bezoeken en vervoer kosteloos. Lunch in Restaurant La Mola. € 15. = p / p. Registratie in het stadhuis.

Zaterdag 20 mei
18.30u Bedevaart San Isidro in Hondón de las Nieves.

Zondag 21 mei
18.30u Bedevaart San Isidro in Hondón de las Nieves.

Donderdag 25 mei
19.00 uur Informatieve sessie over geslachtsgeweld. De Provinciale Raad van Alicante, samen met deskundigen op het gebied, zal verslag uitbrengen over het voorkomen en behandelen van situaties van mishandeling.

Zaterdag 27 mei
21.00 uur II Johannes Sebastian Bach Prestatie in de parochiekerk van Hondón de las Nieves, in de. Orkest Musike Hemera, Koor Canticum Novum, Kinderkoor "La Mano de Guido" Bas: Jose Antonio Cecilia, Directeur: Rubén Pacheco.

Zondag 28 mei.
18.30u Bedevaart San Isidro in La Canalosa.

Vrijdag 16 juni
18.00 uur Opening van het III Gastronomische evenement "Ruta de la Tapa" door onze "Fondoneres" in de Calle Nueva, waar we de lekkere tapas kunnen proeven van lokale en regionale restaurants.

Zaterdag 17 juni.
12.00 uur III Gastronomisch evenement "Ruta de la Tapa"

Zondag, 18 juni.
18.00 uur Slotceremonie van het III Gastronomisch Evenement "Ruta de la Tapa".

Zaterdag 23 juni.
18.00 uur Internationale folklorische parade van les Fogueres de Sant Joan, in Alicante. We begeleiden onze "Fondoneres", het gemeentelijke koor en dansgroep en de UMHN. Vertrek met de bus van de Calle Requejo. Voorregistratie bij het gemeentehuis.

Zondag 25 juni.
20.00 uur In het culturele centrum: Moderne dans. Beatriz Miralles en Sandra Carrión, voor Manos Unidas 3 €.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM OF THE CULTURAL EVENTS 2017

Sunday May 7th.
18.00h "Trovada Folklorica" Exchange of Regional Dances. Guest group : Grup de Dances de Aires de Mariola (Banyeres).
Town square

Monday May 8th.
17.00h Exhibition: PREHISTORY- Replicas of furniture art. A didactic prehistory suitcase that also includes maps and chronological columns.
IBERIAN / PRE-ROMAN CULTURES- Replicas of archaeological pieces in bronze, iron, ceramic, bone ....
TOPOGRAPHY AND ROMAN CONSTRUCTION - Precision instruments used by the Romans for the layout of constructions. Models of lifting cranes for large stone blocks.
MILLS AND HYDRAULIC MACHINES - Six models of wooden machines with motion possibilities: paper mills, ironworks, fulling mill and a mill to produce gunpowder .....

Friday May 12th.
9.30h Tourist Route to the Monovar Museum House on the occasion of the 50th anniversary of the disappearance of Azorín, Casino and Municipal Theatre. A visit to the Sanctuary of Sta. Maria Magdalena and the La Mola Castle of Novelda. Visits and transport free of charge. Lunch at Restaurant La Mola. € 15. = p/p. Registration in the Town hall.

Saturday, May 20th.
18.30h San Isidro Pilgrimage in Hondón de las Nieves (See program)

Sunday, May 21th.
18.30h San Isidro Pilgrimage. (See program)

Thursday May 25th.
19.00h Informative session on gender violence. The Provincial Council of Alicante together with experts in the field will report on how to prevent and deal with situations of mistreatment. The objective will also be to help educate the youngest in the prevention of violence in any of its aspects.

Saturday May 27th.
21.00h II Johannes Sebastian Bach Performance in Hondón de las Nieves, in the Parish Church Ntra. Sra. De las Nieves. Orchestra Musike Hemera, Choir Canticum Novum, Children’s Choir "La mano de Guido" Bass: Jose Antonio Cecilia, Director: Rubén Pacheco.

Sunday May 28th.
18.30h San Isidro Pilgrimage at La Canalosa. (See program)

Friday, June 16th.
18.00h Opening of the III Gastronomic Event "Ruta de la Tapa" by our "Fondoneres" in the Calle Nueva, where we will be able to taste the exquisite tapas made by local and regional restaurants.

Saturday June 17th.
12.00h III Gastronomic Event "Ruta de la Tapa"

Sunday, June 18th.
18.00h Closing ceremony of the III Gastronomic Event "Ruta de la Tapa".

Saturday June 23th.
18.00h International folkloric parade of les Fogueres de Sant Joan, in Alicante. We will accompany our "Fondoneres", to the Municipal Choir and Dance group and the UMHN. Departure by bus from the Calle Requejo. Pre-registration at the Town hall.

Sunday June 25th.
20.00h At the cultural centre : Modern dance. Beatriz Miralles and Sandra Carrión, for Manos Unidas 3 €.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten