20 oktober 2013

"Bonfire Night", een Engelse traditie ook in Spanje.

Vele Engelsen vieren ook in Spanje  hun traditionele "Bonfire Night". Zo ook in La Romana waar het feest doorgaat op 2 november 2013.

Bonfire Night, ook wel bekend als Guy Fawkes Day, is een jaarlijkse herdenking op 5 november voornamelijk in Groot-Brittannië. Deze geschiedenis begint met de gebeurtenissen van 5 november 1605, toen Guy Fawkes, een lid van het "Gunpowder Plot" , werd gearresteerd terwijl hij explosieven bewaakten die samenzweerders hadden geplaatst onder het Hogerhuis in Londen. De Engelsen vieren het feit dat Koning James I de aanslag op zijn leven had overleefd, de  mensen vierden deze gebeurtenis met vreugdevuren in en  rond Londen. Jaren later  is  5 november een feestdag geworden van dankzegging voor het falen van de aanslag .

Nadat in 1603 Queen Elizabeth I stierf hoopte de Engelse Katholieken dat haar opvolger, James I, toleranter zou zijn aangaande hun geloof. Helaas bleek dat een ijdele hoop en een groep van 13 jonge mannen besloten dat geweld de oplossing zou moeten zijn.
Zo werd besloten om het parlementsgebouw op te blazen. Op deze manier zouden zij de Koning vermoorden en de leden van het Parlement welke het leven voor Katholieken moeilijk maakte.
Om hun plan uit te voeren had deze groep mannen 36 tonnen buskruit verzameld en deze opgeslagen in een kelder, precies onder 'the House of Lords'.
Gedurende het uitwerken van hun plan werd echter duidelijk dat onschuldige mensen gewond of zelfs gedood zouden worden, inclusief een aantal mensen welke ooit vochten voor meer rechten voor Katholieken.
Een aantal van de mannen begon zodoende te twijfelen. Een van de groepsleden stuurde zelfs een anonieme brief naar zijn vriend, Lord Monteagle, om weg te blijven van het parlement op 5 november 1605.
Deze brief kwam echter terecht bij de Koning en de troepen van de Koning maakten plannen om de groep mannen en hun ideeën te stoppen. Guy Fawkes, die in de kelder van het parlement  de 36 tonnen bewaakte werd opgepakt, gemarteld en geëxecuteerd.
Het is onduidelijk of de groep mannen ooit succesvol zouden zijn geweest om het Parlement op te blazen. Sommige beweerden dat de 'gunpowder' zó oud was dat het onbruikbaar zou zijn.
Zelfs in deze onstabiele periode, maakte het 'Gunpowder Plot' diepe indruk op de mensen in Engeland. Zelfs vandaag de dag gaat de regerende monarchie slechts eenmaal per jaar het Parlement binnen. Vóór deze dag worden de kelders van het 'Palace of Westminster' nog steeds doorzocht. Vandaag de dag houden de Koningin en het Parlement deze traditie nog altijd in ere.
Op de avond dat het 'Gunpowder Plot' was gepland, op 5 november 1605, werden bonfires (grote buitenvuren) gesticht om de veiligheid van de Koning te vieren. Sinds die tijd werd 5 november bekend als 'Bonfire Night'. Het evenement wordt jaarlijks herdacht met vuurwerk en brandende poppen welke  Guy Fawkes uitbeelden,  op een bonfire (groot buitenvuur).