6 augustus 2018

Welkom in Spanje. Brochure uitgegeven door de Belgische ambassade in Spanje.

https://spain.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/download/files/welkom_in_spanje_juli_2015.pdfU bent net in Spanje aangekomen of wenst er zich te vestigen, deze brochure is voor u bestemd.
Deze bevat een aantal nuttige inlichtingen over verblijfsdocumenten, sociale zekerheid,
belastingen, onderwijs, pensioenen enz