26 april 2017

Hondón de las Nieves, Informatie/Information/Informe desde Plataforma PVHA sobre la planta asfalto aglomerado

VERSION IN ENGLISH CLICK HERE

VERSION EN ESPANOL HAGA CLICK

VERSIE IN HET NEDERLANDS KLIK HIER

We moeten constateren, dat alle pogingen, om de gemeente te ondersteunen, te voorzien van informatie, kennis en advies, en vooral in samenwerking te ‘’strijden’’ voor het stopzetten/verwijderen van de fabriek, niet het gewenste resultaat opleveren. De gemeente heeft vele fouten gemaakt – deels door foute informatie van het bedrijf. We boden onze hulp aan, om deze te herstellen; zoals intrekking v/d permiso de obra civil = werkvergunning voor het platvorm & oprichting v/d fabriek; en de foutief afgegeven licentie voor de compatibiliteit met dorpsontwikkeling/wonen te annuleren en te vervangen door niet-compatibiliteit. 4 kostbare maanden van heel veel werk, vergaderingen en activiteiten bleken vruchteloos. De gemeente volgt een ons onbekend, eigen pad en het administratieve proces, om iets, wat illegaal is, te legaliseren, gaat gewoon door.
Er is nog steeds geen formeel antwoord op de bezwaarschriften met meer dan 2000 handtekeningen (20-1-2017) ontvangen, noch een respons op de aanklacht van 14-3-2017. De gedane belofte voor een vervolggesprek, door de Burgemeester, is niet opgevolgd. De tijd van praten is op. Het blijkt, dat we niet op een gelijkwaardige basis en voor eenzelfde zaak strijden. Tijd voor actie.
De commissie van burgers, ingesteld door de gemeente in januari, om uit te werken, wat was beloofd, nl. ‘’we luisteren naar het volk, het dorp’’, leverde niets op. Behalve het bevel van 21 december 2016, n.a.v. de massieve protesten op 19 december, om alle fabrieksactiviteiten te stoppen, ontbreken verdere concrete maatregelen om de fabriek definitief te stoppen. We stellen vast, dat het bedrijf een fabriek heeft gebouwd en in werking heeft gezet (proeven, productie) ZONDER alle benodigde licenties en goedkeuringen of voorzorgsmaatregelen. We hebben de gemeente verzocht, fouten te herstellen, en conform geldende wetgeving te werken. En de rechten van burgers van ons/en omringende dorpen te respecteren, en een bevel uit te vaardigen voor ontmanteling en vertrek v/d fabriek.
Vorige week donderdag vond hier een bijeenkomst plaats met 13 gemeentes, welke samen de regionale groep van het EU-project LEADER vormen. Een project, gericht op de ontwikkeling van landelijke gebieden op een duurzame wijze. D. Victoriano Gonzálvez Pérez, de verantwoordelijke wethouder hier voor milieu, landbouw en wonen, is president van deze groep. Ze bespraken hun plannen voor de komende 6 jaar; projecten en het budget. Van de 27 miljoen Euro, die de EU uittrekt voor Castellón, Valencia en Alicante, is voor deze regionale groep van 13 gemeentes, maar 3 miljoen voor de komende 6 jaar beschikbaar. De activiteit van een asfaltfabriek (met zgn. hot process) is bekend als zijnde zeer gevaarlijk, schadelijk en slecht voor onze gezondheid; ons milieu, de natuur (flora en fauna), landbouw en toerisme. Precies tegenovergesteld aan het doel van dit EU-project.
We bedanken iedereen, die een donatie gaf/geeft, om onze strijd – voor ons allen, ons dorp, ons dal, ons leven en onze toekomst hier – te ondersteunen. We doen het voor ons allemaal. En a.u.b., doneer, want de vervolgstappen kosten geld. Binnenkort informeren wij u over de stappen, die we gaan uitvoeren. Onze inzet, onze kennis en vooral onze strijd gaat onverminderd door. Voor participatie, donatie of informatie: plformahondon@gmail.com

Informatie: Plataforma PVHA sobre la planta asfalto aglomerado

Geen opmerkingen:

Een reactie posten