Laatste Nieuws

4 september 2018 vanaf 14.00 uur

GROTE BARBECUE TEN VOORDELE VAN MILAN’S RESUE.

Meer info klik HIER

More info click HERE

5 februari 2013

De legende van het paard van Koning Sancho de Grote

Koning Sancho III "de Grote" (° 992 +1035) was de koning van Navarra, Baskenland, Castilië en Aragon. Toen hij stierf gaf hij Aragon door aan zijn oudste zoon Ramiro (Ramiro I). Ramiro was een onwettig kind en zou  daardoor niets geërfd hebben. Don Garcia (Garcia Sanchez III), zijn eerste wettig kind erfde Navarra en Baskenland  en zijn jongste Don Fernando (Ferdinand I) erfde de provincie  Castilië. Deze legende verklaart waarom de koning zijn koninkrijk op deze manier verdeelde.

Koning Sancho III van Navarra droomde er van om gans Spanje te verenigen. In die dagen moest hij weer, voor een lange tijd, vertrekken naar een van zijn vele oorlogen. Hij vertrouwde de zorg van zijn favoriete paard toe aan zijn vrouw koningin Elvira en vertelde haar dat niemand het paard mocht berijden terwijl hij weg was .
De Koningin zorgde goed voor het paard, ze gaf het paard zelf voedsel en drinken, borstelen het elke dag en liet het zelfs slapen in haar eigen vertrekken. Haar eigen zoon Garcia vroeg haar herhaaldelijk om het paard te mogen berijden. De koningin zei steeds nee, maar beetje bij beetje, na lang aandringen van Garcia stond de Koningin op het punt om toch toe te geven. Echter, een bevriende Ridder adviseerde haar niet toe te geven daar anders de koning erg boos zou zijn..
Toen de koning terug keerde beschuldigde Garcia,  uit woede daar hij niet op het paard had mogen rijden, zijn moeder van overspel met een Ridder. De koning was woedend en sloot de koningin op in de toren van het kasteel. De Koning organiseerde een rechtspraak om achter de waarheid te komen. Tijdens het proces kwam geen enkele van de wettige zonen op om te pleiten voor hun moeder. De koning besloot daarom om een ​​toernooi te organiseren om te zien wie de eer van de koningin zou verdedigen. De enige persoon die zich melde om de eer van de koningin te verdedigen  was Ramiro (de onwettige zoon van de Koning van een andere vrouw).
Voor het toernooi kon plaatsvinden werd de Koning echter bezocht door een vrome monnik uit een nabijgelegen klooster. De monnik zei dat, als de koning beloofde de schuldigen te vergeven, hij hem zou vertellen wat er werkelijk gebeurd was. De koning beloofde niemand te straffe en de monnik vertelde hem de waarheid.
Koning Sancho liet daarop de koningin vrij uit de toren en vroeg haar om hem en zijn verraderlijke zonen te vergeven. De koningin ging hiermee akkoord op voorwaarde dat haar eigen zoon Garcia nooit  Castilië zou erven, (Castilie had toebehoord aan haar broer graaf Garcia Sanchez) en dat het onwettig kind Ramiro Aragon zou erven. W.K.
 
 
Overname van dit artikel is toegestaan mits bronvermelding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten