2 mei 2012

Inschrijving bij de gemeente (Padron)

De PADRON is het bevolkingsregister van de gemeente in Spanje waar je verblijft. 
Waarom is het inschrijven in de Padron belangrijk?
Dankzij de gegevens van de Padron weet het gemeentehuis hoeveel inwoners een wijk heeft en hoe de inwoners samenstelling is. Op deze manier kan het gemeentehuis beslissingen en maatregelen nemen die de inwoners ten goede komen.
De Gemeente kan enkel dan voldoende en aangepaste diensten aanbieden wanneer bekend is hoeveel mensen hier wonen.  De Centrale Regering geeft subsidies aan het Gemeentebestuur per ingeschrevene  om de nodige gezondheidszorgen, politie, brandweer, school, postkantoor te verzorgen of te verbeteren en in overeenstemming te brengen met de plaatselijke noden. 

Het inschrijven in de Padron brengt geen enkele financiële verplichting mee.

Meer info en inschrijvingen in het gemeentehuis.