9 januari 2018

Onderwerp asfaltfabriek op de gemeenteraadszitting in Hondon de las Nieves op 11 januari

Het Platform PVHA informeert u over de a.s. Gemeenteraadszitting op donderdag a.s. 11 januari 2018 om 20.00 uur in het Gemeentehuis van Hondón de las Nieves.

Een v/d onderwerpen is o.a. de asfaltfabriek.

We hopen dat velen deze zitting kunnen bijwonen.

Alhoewel het bedrijf v/d asfaltfabriek haar juridische strijd heeft gestaakt, en daarmee in principe haar ongelijk erkent, is de fabriek nog niet afgebroken. Het Platform blijft alert en eist v/d Gemeente een deadline voor afbraak/verwijdering. Vandaar dat het belangrijk is dat velen de Gemeentezitting donderdag a.s. 11 januari om 20.00 in het Gemeentehuis van Hondón de las Nieves bezoeken om de druk op te voeren.

Pas als de fabriek afgebroken en vertrokken is, zal het Platform haar strijd staken tegen deze illegale en zeer gevaarlijke/ongezonde fabriek.Although the company of the Asphalt Plant has withdrawn from the juridical procedures, which may be seen as a defeat, it has not yet dismantled the plant. The Platform is alert and wants the Town Hall to issue a deadline for its removal, hence it is important to be present at the meeting on thursday, jan. 11th. at 20.00 hrs in the Town Hall of Hondón de las Nieves.

Only if the plant has been dismanteld and is gone, we will cease our fight against this illegal and very dangerous/unhealthy plant.Platform/plataforma PVHA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten